• Promovarea învățământului informatic;
  • Obținerea de drepturi privind participarea și organizarea activităților didactice și nedidactice în sprijinul informaticii;
  • Colaborarea cu parteneri care se implică sau sprijină activitățile informatice din învățământ;
  • Informarea, promovarea și propagarea culturii informatice;
  • Participarea, proiectarea, realizarea, sprijinirea și elaborarea materialelor didactice și a documentelor necesare bunei derulări a activităților privind specializările din domeniul informaticii sau conexe cu acestea din învățământ;
  • Organizarea și derularea de activități și proiecte destinate pregătirii, perfecționării, competitivității cadrelor didactice și elevilor în domeniul informaticii;
  • Colaborarea cu parteneri din mediul public sau privat în vederea obținerii de finanțări pentru organizarea de evenimente, conferințe, cursuri, tabere, concursuri sau participarea la evenimente de profil din țară sau străinătate;
  • Sprijinirea obținerii de burse, premii și suport financiar pentru promovarea rezultatelor de excepție din informatică;
  • Apărarea intereselor disciplinelor de informatică și a personalului implicat în derularea activităților informatice.