UPIR organizează cursuri cu 22 de credite profesionale în centre acreditate:

ORDIN privind acreditarea programelor de formare continuă